A Hírszerző (http://hirszerzo.net) oldal látogatása, igénybevétele és bármilyen adatszolgáltatás önkéntes. Az oldal használatával mindenki elfogadja a következő feltételeket, amik időnként változhatnak a működés és a jogszabályi környezet, vagy más egyéb körülmények miatt. A leírt feltételek ismeretét természetesnek vesszük, ezért az elvolvasás elmulasztása nem jelenthet semmiféle hivatkozási alapot.

A Hírszerző oldalán széleskörű információs és ismeretanyag található, amik lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok. Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon található tartalmak nem mindenben tükrözik a Hírszerző álláspontját, és nem helyettesítik a szakszerű ismereteket sem.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Hírszerző oldalán olvasható tartalmak és információk felnőtteknek szólnak, és kijelentjük, hogy az oldalon található külső, a szerkesztőség hatáskörén kívülálló információkért soha, semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállalunk! Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelő módon értelmezze azokat az információkat, amik a Hírszerző internetes oldalán rendelkezésre állnak.

A Hírszerző oldalán olvasható tartalmak számos helyről származhatnak, így akár az olvasóktól is. Ezért az itt található tartalmakért, illetve a megjelenő adatokért, képi-, hang-, vagy egyéb anyagokért, mint ahogy bármilyen más – akár tőlünk, akár másoktól származó – internetes oldalunkon megjelenő tartalomnak, információnak vagy bármi másnak a felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállalunk!

A Hírszerző oldala a világ minden pontjáról látogatható, ezért alapvetőnek és egyértelműnek tekintjük, hogy a meglátogatásával a Felhasználók megértik és magukra nézve kötelezően elfogadják a Magyarországon érvényes előírásokat és törvényeket.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az itt található információk elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban, és az is előfordulhat, hogy van ahol tiltják a felhasználásukat vagy az elolvasásukat. Mindezek miatt nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalt, és úgy használja fel a rajta található tartalmat és információt, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A Hírszerző oldalának látogatóit és olvasóit úgy tekintjük, hogy az itt leírtakat tudomásul vették, ezért közöttük semmilyen különbséget nem teszünk. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy a leírtakat bármikor szabadon megváltoztassuk.

A Hírszerző oldalán tilos minden olyan magatartás, ami ellenkezik a hatályos magyar jogszabályokkal. A Hírszerző jogosult az oldal felügyeletére és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére, valamint szükség esetén a jogsértő vagy nem odaillő tevékenység, bejegyzés, hozzászólás és egyebek törlésére. Jogszabálysértés esetén megkeressük a hatáskörrel rendelkező hatóságot, és a szükséges lépéseket megtesszük, valamint az érintettek adatait az eljáró hatóság részére átadjuk.

A Hírszerző fenntartja a jogot arra, hogy az oldalon bárkinek a tevékenységét felfüggessze, illetve tiltsa az oldalt olyanok elől, akik az itt leírtakkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsítanak. A Hírszerző jogosult az érdekeit sértő dolgokat, valamint az itt leírtakkal összeegyeztethetetlen információkat, adatokat és egyéb anyagokat minden előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül eltávolítani oldalról.

A Hírszerző nem vállal semmilyen felelősséget az oldalon megjelent tartalmakkal, adatokkal, információkkal és más anyagokkal kapcsolatosan, illetve bármilyen, az oldal használatából vagy látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan sem!

A Hírszerző megtesz mindent annak érdekében, hogy az itt látható tartalmak, információk, illetve a hozzájuk kapcsolódó más jellegű, elektronikus vagy egyéb formában elérhető anyagok szerzői jogi szempontból megfeleljenek a hazai jogszabályoknak, amire szerkesztők és a szerzők figyelmét is felhívja. Amennyiben mégis jogvédett tartalom kerülne fel az oldalra, abban az esetben kérünk mindenkit, hogy az elérhetőségeken jelezze azt, hogy a jogvédett tartalmat mielőbb eltávolíthassuk.

A Hírszerző szolgáltatásai kizárólag személyes jellegűek, ezért az itt megjelenő tartalmak vagy információk deep-linkelése, részben vagy egészben történő bárminemű felhasználása, másolása, monitorozása (például spider, scrape, stb.), feltüntetése, megjelenítése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen tevékenységből vagy célból csak AZ ENGEDÉLLYEL LEHETSÉGES! Ennek figyelmen kívül hagyása büntetőjogi felelősségrevonást és kártérítési kötelezettséget eredményezhet!

A Hírszerzőn megjelenő minden tartalom, cikk, kép, hang vagy egyéb anyagok – eltérő megjelölés (forrás megjelölés) hiányában – az oldal működtetőjének, illetve az oldal működtetésében közreműködő tartalomszolgáltatóknak a szellemi alkotása, melyek részben vagy egészben történő bárminemű megjelenítése, másolása, felhasználása és hivatkozása minden esetben csak a Hírszerző előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges! Ennek elmaradása esetén az illegális vagy jogosulatlan felhasználót büntetőjogi felelősség és kártérítési kötelezettség is terheli!